Usnesení z 16.6.2005

Usnesení z třetího veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce konaného ve čtvrtek dne 16.6.2005 v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Přítomno:
7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů
Paní Vlachová Olga a pan Panuška Václav omluveni.
15 občanů

ZO bere na vědomí:

 • Informace o novém vrtu pro obec Oselce a Kotouň
 • Výstavba víceúčelového hřiště v Oselcích

ZO Schvaluje:

 • Příspěvek 14.842,00 Kč na Lékařskou službu první pomoci. Schváleno 7 hlasy pro.
 • Zrušení evidenčního čísla E 21 a přídělem Čísla popisného 30 panu (***). Schváleno 7 hlasy pro.
 • Půjčka z Fondu bytového rozvoje pro (***) v celkové částce 65.000,-- Kč (Vybudování koupelny a WC, topení, zateplení). Schváleno 7 hlasy pro.
 • Výměna pozemku číslo parcely 1017 paní (***) za obecní pozemek číslo parcely 122/2. Schváleno 7 hlasy pro.
 • Prodej pozemku číslo parcely 17/70 panu (***). Schváleno 7 hlasy pro.
 • Obsazení 4. garsonky panem (***). Schváleno 7 hlasy pro.
 • Rozdělení peněz pro SDH v celkové částce 30.000,00 Kč. SDH Oselce dostane na zajištění provozu částku 20.000,00 Kč a SDH Kotouň 10.000,00 Kč. Schváleno 7 hlasy pro.
 • Správcem tenisového kurtu v Oselcích bude pan Jiří Marek. Schváleno 7 hlasy pro.

ZO neschvaluje:

 • Prodej parcely 972/6 paní (***). Neschváleno 4.hlasy.

ZO se ukládá:

 • Projednat se zástupci ČSAD a ČSD návaznost vlakového a autobusového spojení v 13:00 hod. a v 17:40 hod.
 • Sledovat skládky na veřejném prostranství - dřeva, stavebního materiálu atd.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán

Zveřejněno: 16.6.2005