Usnesení z 18.11.2011

Usnesení z 5. veřejného zasedání obce Oselce, které se konalo v pátek 18.11.2011 v obecní hospodě v Oselcích.

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatel Ing.Václav Bumbička
 • Informace o zimní údržbě místních komunikací
 • Prodloužení dešťové kanalizace a vodovodu v Oselcích
 • Informace o průbčhu budování lesních cest
 • Problém s veřejným osvětlením
 • ČOV a kanalizace Kotouň
 • Informace o nových stavebních parcelách v Oselcích
 • Informaci o provedených kontrolách hydrantu v obcích Osclce a Kotouň
 • Informace o dlužnících odvozu TKO, vodného a stočného

ZO schvaluje:

 • Program veřejného zasedání - 7. hlasy
 • Návrhová komise : Jiří Strnad, Jiří Jirka - 5. hlasy
 • Ověřovatele zápisu : Panuška Václav, Pechr Pavel - 5. hlasy
 • Výběrové řízení na úvěr 7 milionu od České spořitelny a. s. - 7. hlasy
 • Obnovení rybníčka v Kotouni na Drahách - 7. hlasy
 • Prodloužení termínu do 30.4.2012 na dokončení lesní cesty č. 4 - 7. hlasy
 • Uzavření smlouvy s AKK economy s. r. o. - 7. hlasy
 • Návrh usnesení - 7. hlasy

ZO neschvaluje:

 •  

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Panuška Václav, Pechr Pavel

Zveřejněno: 18.11.2011