Usnesení z 20.4.2006

Usnesení z druhého veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce konaného ve čtvrtek dne 20.4.2006 od 19,00 hodin v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Přítomno:
7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9. členů
Pan Reindl Pavel a Panuška Václav - omluven
16 občanů

ZO bere na vědomí:

 • Informace o bezdrátovém rozhlase
 • Návrh na odkoupení pohostinství v Oselcích

ZO Schvaluje:

 • Program druhého veřejného zasedání 7. hlasy.
 • Návrhovou komisi: Zubek Václav, Jirka Jiří a zapisovatelka Eva Pružincová. Schváleno 7. hlasy.
 • Ověřovatele zápisu: Ing. Bumbička Václav a Rašková Božena. Schváleno 7. hlasy.
 • Rozpočet na rok 2006. Schváleno 7.hlasy.
 • Z akcí na rok 2007 schvaluje 7. hlasy uvolnit 80.000,-- Kč na projekt opravy silnice Kotouň – Řesanice.
 • Zakoupit a vysázet túje před hřbitovní zdí. Schváleno 7. hlasy.
 • Pokud pan (***) složí částku 58 500,-- Kč bude mu byt pronajat. Schváleno 7. hlasy

ZO neschvaluje:

 • Pronájem bytu v Kotouni 37 panu (***) Neschváleno 7. hlasy.

ZO se ukládá:

 • Upozornit majitele kotouňského kravína a prasečáku pana (***) na otevřené a nezajištěné jímky.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Ověřovatele zápisu: Ing. Bumbička Václav a Rašková Božena

Zveřejněno: 20.4.2006