Usnesení z 21.4.2005

Usnesení z druhého veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce konaného dne 21.4.2005 v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Přítomno:
8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů
10 občanů

ZO bere na vědomí:

  • Vybudování vodního zdroje pro obec Oselce a Kotouň.
  • Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2004.
  • Prodej bytu a podmínky prodeje bytu v Kotouni 37.
  • Placem' TKO, vodného, stočného a hrobů.

ZO Schvaluje:

  • Přidělení garsonek : (***)Schváleno 8 hlasy pro. (***). Schváleno 8 hlasy pro. (***) Schváleno 8 hlasy pro.
  • Závěrečné hospodaření za rok 2004. Schváleno 8 hlasy pro.
  • Prodej části pozemku 982 manželům: (***). Odprodat pouze zahrazený pozemek. Schváleno 8 hlasy pro.
  • Zápis do kroniky za rok 2004. Schváleno 8 hlasy pro.

ZO neschvaluje:

  • Prodej části pozemku 982 (uličku mezi panem(***) a paní (***)). Neschváleno 4.hlasy.

ZO se ukládá:

  • -

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán

Zveřejněno: 21.4.2005