Usnesení z 22.9.2006

Usnesení z čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce konaného ve pátek dne 22.9.2006 od 19.00 hodin v hostinci „ V Podzámčí“ v Oselcích.

Přítomno:
8. členů zastupitelstva z celkového počtu 9. členů
pan Jiří Jirka – omluven
24 občanů

ZO bere na vědomí:

 • Připojení internetu na vodárnu v Oselcích ( bude projednáno na prosincovém veřejném zasedání)
 • Informaci o volném bytu v Kotouni 37
 • Dokončení akcí pro rok 2006
 • Zhodnocení volebního období 2002 – 2006
 • Informaci o nohejbalovém turnaji – Václavský turnaj – II. ročník

ZO Schvaluje:

 • Program čtvrtého veřejného zasedání 8. hlasy
 • Návrhovou komisi: Zoubek Václav a Ing. Václav Bumbička schváleno 8 hlasy.
 • Ověřovatelé zápisu: Roman Koblasa a Božena Rašková. Schváleno 8 hlasy. Zapisovatelka Eva Pružincová.
 • Přijmout pana (***) do domu „ Chráněné bydlení“, Oselce 88, byt č. 3. Schváleno 8 hlasy.
 • Koupení hospody v Oselcích za 700 000,00 Kč na dvě splátky ( listopad 2006 a červen 2007). Schváleno 8. hlasy.
 • Usnesení. Schváleno 8 hlasy.

ZO neschvaluje:

 • Prodat pozemek č.p. 185, v k.ú. Kotouň pod hospodou a prodejnou. Neschváleno 8. hlasy

ZO se ukládá:

 • Zjistit, za kolik Kč by byl prodej hospody a prodejny v Kotouni.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Ověřovatelé zápisu: Roman Koblasa a Božena Rašková

Zveřejněno: 22.9.2006