Usnesení z 24.2.2005

Usnesení z prvního veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce konaného dne 24.02.2005 v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Přítomno:
9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů
9 občanů

ZO bere na vědomí:

  • -

ZO Schvaluje:

  • Nového člena zastupitelstva paní Boženu Raškovou. Schváleno 9 hlasy pro.
  • Přidělení čísla popisného 68 paní (***). Schváleno 9 hlasy pro.
  • Rozpočet na rok 2005. Schváleno 9 hlasy pro.
  • Vyjmutí ze zástavby bytu č. 4 po panu (***). Schváleno 9 hlasy pro.
  • Příprava na vybudování dalších bytů v půdní vestavbě „ Chráněné bydlení." Schváleno 9 hlasy pro.
  • Rozdělení bytů v Kotouni 37. Schváleno 9 hlasy pro.

ZO neschvaluje:

  • -

ZO se ukládá:

  • Poslat dopis panu (***) o zabezpečení objektů v Kotouni a Nové Vsi.
  • Informační tabule na naučné stezky.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán

Zveřejněno: 24.2.2005