Usnesení z 24.4.2009

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v pátek dne 24.4.2009 v obecní hospodě v Oselcích

ZO bere na vědomí:

 • Úkoly na rok 2009

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedání
 • Návrhovou komisi
 • Ověřovatele zápisu
 • Žádost o příspěvek na dopravu 3 000 Kč na rok 2009 pro pojízdnou prodejnu, která zásobuje Novou Ves
 • Zakoupení mulčovače
 • Zakoupení přenosného počítače
 • Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení kontaktního místa Czech POINT na základě výzvy O2
 • Osvobození od poplatku za odvoz TKO – Oselce E 10
 • Pronájem rybníka Brůhováček
 • Zápis do kroniky za rok 2008
 • Návrh usnesení

ZO neschvaluje:

 •  

ZO se ukládá:

 • Upravit cestu k panu Pavelcovi – zavést jemný kamen
 • Kontaktovat Západočeské konzumní družstvo o urychlení opravy schodů před prodejnou v Kotouni
 • Vyčistit rybníček Zástava

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička

Zveřejněno: 24.4.2009