Usnesení z 27.12.2006

Usnesení z prvního veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 27.12.2006 v obecní hospodě v Oselcích.

Přítomno:
8. členů zastupitelstva z celkového počtu 9. členů
Bláha Petr - nepřítomen
15 občanů

Zapisovatelka: Eva Pružincová
Ověřovatelé zápisu: Koblasa Roman a Jára Petr

ZO bere na vědomí:

 • Projednání žádosti OÚ Nekvasovy o dodání vody do obce Nekvasovy
 • Projednání úpravy vodovodu v Nové Vsi
 • Přidělení čísla popisného 99 paní (***) – cukrárna Kotouň a evidenčního čísla E 11 panu (***), Oselce
 • Informace o akcích od komunálních voleb do 27.12.2006
 • Zajištění provozu v obecní hospodě
 • Stížnost pana K. Škudrny ze dne 20.12.2006 k zdůvodnění odvolání ohledně zamítnutí osvobození (***) od poplatku za odpad v roce 2006.

ZO Schvaluje:

 • Program schůze 8. hlasy
 • Návrhovou komisi: Zoubek Václav, Ing. Bumbička Václav, Pružincová Eva 8. hlasy
 • Ověřovatelé zápisu: Koblasa Roman a Jára Petr 8. hlasy
 • Prodej obecního pozemku 566/6 manželům (***) 8. hlasy
 • Změny rozpočtu 8. hlasy
 • Rozpočtové provizorium 8. hlasy
 • Nové muzeum motocyklů 8. hlasy
 • Poplatek za odvoz komunálního odpadu 450,00 Kč 8. hlasy
 • Pronájem za připojení internetu na vodojem Oselce 8. hlasy
 • Zadat projekt na kanalizaci v Kotouni 8. hlasy
 • Zadat projekt na chodníky v Oselcích od Šantrůčka za autobusovou točnu 7. hlasy. 1. hlas proti
 • Odepsání poškozených knih v knihovně Oselce 8. hlasy
 • Nájemní smlouvu na pronájem hospody v Oselcích od 1.1.2007 panu (***) Oselce č.p.80 8. hlasy
 • Zadat projekt na kanalizaci v Kotouni 8. hlasy
 • Zadat projekt na kanalizaci v Kotouni 8. hlasy

ZO neschvaluje:

 • 8. hlasy výměnu pozemku manželů (***) v k.ú. Kotouň 659 za obecní pozemek 566/6

ZO se ukládá:

 • Jednat s Českou poštou o odkoupení zahrady u pošty v Oselcích
 • Řešit chodník v Kotouni u Baby
 • Dodat 2x hasičský přístroj do hospody

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Koblasa Roman a Jára Petr

Zveřejněno: 27.12.2006