Usnesení z 27.4.2007

Usnesení z druhého veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 27.4.2007 v hasičské zbrojnici v Kotouni.

Přítomno:
7 členů zastupitelstva, od 19,15 hodin 9 členů
15 občanů

Zapisovatelka: Eva Pružincová
Ověřovatelé zápisu: Koblasa Roman, Jirka Jiří

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatelka Eva Pružincová
 • Úkoly z minulého veřejného zasedání:
  - uvolnění cesty lesem na Kotouň – projednáno s Ing. Dufkem
  - oprava cesty na Řesanice (u kravína) – zaslání dopisu Městu Kasejovice
 • Návrh akcí na rok 2007
 • Možnosti odvlhčení bytu č. 1 v Kotouni 37
 • Informace o nájemním bytě č. 2 v Kotouni 37
 • Připomínky pana Karla Škudrny

ZO Schvaluje:

 • Program schůze 7. hlasy
 • Návrhovou komisi: Bláha Petr, Panuška Václav, Pružincová Eva 7. hlasy
 • Ověřovatelé zápisu: Koblasa Roman a Jirka Jiří 5. hlasy
 • Úprava termínu placení komunálního odpadu = úprava obecně závazné vyhlášky. Občané s trvalým pobytem zaplatí do 28.2. stávajícího roku, rekreační domky do 30.6. stávajícího roku 9. hlasy.
 • Opravu kostela ( okapy a římsy) 9. hlasy
 • Pronájem obecních pozemků za částku od 0,50 Kč do 7,00 Kč za 1m2/rok, podle lokality.
  V některých případech nemusí být smlouva uzavřena z obecního zájmu. Každý pronájem bude řešen jednotlivě. Schváleno 8. hlasy, jeden hlas se zdržel hlasování
 • Navýšit po upomínce poplatek za odvoz komunálního odpadu z 450,00 Kč na 650,00 Kč 9. hlasy
 • Návrh usnesení 9. hlasy

ZO neschvaluje:

 •  

ZO se ukládá:

 • Upozornit majitele pozemku pod Mirolínem na prořezání křoví u místní komunikace
 • Prověřit ohrazený pozemek u pana Kaisera v Kotouni.
 • Zkontrolovat vytékání vody ze silnice na cestu k panu Pavelcovi.
 • Zajistit 5/4 uzávěr vody na Dráha v Kotouni.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Koblasa Roman, Jirka Jiří

Zveřejněno: 27.4.2007