Usnesení z 27.4.2011

Usnesení z 2. veřejného zasedání obce Oselce, které se konalo ve středu 27.04.2011 v obecní hospodě v Oselcích.

ZO bere na vědomí:

 • Informaci o možnosti získání dotací pro rok 2011
 • Informaci o poškození vodovodního řádu v Oselcích
 • Informaci o stížnostech na starostu
 • Seznámení s kulturním programem v Oselcích a v Chanovicích
 • Pozvání 13.5.2011 na oslavu - Prácheňsko
 • Velkoobjemový odpad 28.05.2011
 • Připomínky z diskuse

ZO schvaluje:

 • Program veřejného zasedáni - 9. hlasy
 • Návrhovou komisi: Houlík Václav, Pechr Pavel 7. hlasy.
 • Ověřovatele zápisu: Panuška Václav, Kadič Pavel 7 hlasy. a zapisovatel Ing.V.Bumbička
 • Nový projekt na kanalizaci v Kotouni - 9 hlasy
 • Úvěr 7.mil na opravu lesních cest - 9. hlasy
 • Schválení zápisu do kronily za rok 2010 - 9.hlasy
 • Nová větev splaškové kanalizace v Oselcích - 9.hlasy
 • Zakoupení 2.kontejnerů ke hřbitovu - 9. hlasy
 • Návrh usnesení - 9. hlasy

ZO neschvaluje:

 •  

ZO se ukládá:

 • Zastupitelům panu Pechrovi a Fedákovi zjistit, kam umístit zpomalovací pásy.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Václav Panuška a Pavel Kadič

Zveřejněno: 27.4.2011