Usnesení z 29.6.2006

Usnesení z třetího veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce konaného ve čtvrtek dne 29.6.2006 od 20,00 hodin v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Přítomno:
5. členů zastupitelstva z celkového počtu 9. členů
pan Cikán Miloslav a Panuška Václav – omluveni
pan Reindl Pavel a paní Vlachová Olga - nepřítomni
14 občanů

ZO bere na vědomí:

 • Zprávu o přezkoumání hospodaření Mikroregion Nepomuk za rok 2005
 • Informaci o přestavbě hospody v Oselcích
 • Informace o akcích před oseleckou poutí
 • Zaplatit částku 6 667,-- Kč na LSPP Nepomuk za období od 1.1.2006 do 31.12.2006

ZO Schvaluje:

 • Program třetího veřejného zasedání 5. hlasy
 • Návrhovou komisi: Rašková Božena, Jirka Jiří a zapisovatelka Eva Pružincová. Schváleno 5. hlasy.
 • Ověřovatele zápisu: Jiří Jirka a Koblasa Roman. Schváleno 5. hlasy.
 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oselce za rok 2005. Schváleno 5. hlasy.
 • Zápis do kroniky za rok 2005. Schváleno 5. hlasy.
 • Zakoupení 5. souprav laviček a stanu. Schváleno 5. hlasy.

ZO neschvaluje:

 • -

ZO se ukládá:

 • Dodělat víceúčelové hřiště ( stromová výsadba, lavičky, vybavení)
 • Jednat se ZKD Plzeň o koupi hospody.
 • Určení termínu zahájení stavby přístřešku u hasičské zbrojnice v Kotouni.

Vyvěšeno dne:7.7.2006

Podepsaáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Ověřovatele zápisu: Jiří Jirka a Koblasa Roman

Zveřejněno: 29.6.2006