Usnesení z 31.10.2007

Usnesení z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 31.10.2007 v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Přítomno:
7 členů zastupitelstva, Václav Houlík a Jára Petr omluveni
12 občanů

Zapisovatelka: Ing. Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Zoubek Václav a Panuška Václav

Hosté:
Tepelná čerpadla, IVT – Ing. Miroslav Kučera a Jan Korec
AgAkcent – Vlastimil Hálek a Kamil Pikhart

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatel Ing. Václav Bumbička
 • Úkoly z minulého veřejného zasedání:
  - budou řešeny na příští řádné veřejné schůzi
 • Informaci zástupců IVT Tepelná čerpadla o možnostech využití pro obec
 • Informaci zástupců AgAkcent o čerpání dotací
 • Informaci o podání žádosti na dotaci v Kotouni na místní komunikaci směrem na Řesanice
 • Zprávu starosty o možnosti čištění odpadních vod v Kotouni a Nové Vsi ( řešeno na dalším zasedání)
 • Zpráva starosty o stavu bezdrátového rozhlasu na drahách v Kotouni

ZO Schvaluje:

 • Program schůze 7. hlasy
 • Návrhovou komisi: Ing. Václav Bumbička a Jiří Jirka 7. hlasy
 • Ověřovatelé zápisu: Zoubek Václav a Panuška Václav 7. hlasy
 • Zpracovat projektovou dokumentaci na sál + hospodu v Oselcích ( zejména okna, zateplení, fasáda a tepelná čerpadla), v případě nutnosti zpracovat energetický audit a podat prostřednictvím agentury AgAkcent žádost o dotace - 7. hlasy
 • Zadání zimní údržby místních komunikací ZVD Oselce a uzavřít příslušnou smlouvu. 7. hlasy

ZO neschvaluje:

 •  

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Zoubek Václav a Panuška Václav

Zveřejněno: 31.10.2007