Usnesení z 4.11.2005

Usnesení z pátého mimořádného zasedání zastupitelstva obce Oselce konaného v pátek dne 4.11.2005 v hospodě „Podzámčí" v Oselcích.

Přítomno:
7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů
Pan Reindl Pavel a pan Jirka Jiří - omluveni
15 občanů

ZO bere na vědomí:

 • Informace o Záchranné zdravotní službě v Nepomuku.
 • Sběr nebezpečného odpadu.

ZO Schvaluje:

 • První autobusový spoj opozdit o 20 minut, aby měl přípoj na vlak od Blatné v 4,30 hodin. Schváleno 7 hlasy pro.
 • Zajistit spoj autobusu od vlaku Blatná -Nepomuk v 17,45 hodin. Schváleno 7 hlasy pro.
 • Pronájem bytu číslo 2 v Kotouni č.p. 37 panu (***). Schváleno 7 hlasy pro.
 • Inventurní komisi: Cikán Miloslav, Panuška Václav, Koblasa Roman, Rašková Božena a Pružincová Eva. Schváleno 7 hlasy pro.

ZO neschvaluje:

 • -

ZO se ukládá:

 • Dát žádost na České dráhy, aby vlak směr Nepomuk - Blatná čekal maximálně 5 minut na přípoj od Českých Budějovic, ve 12:45 hodin.
 • Zažádat na ČSAD o roční výpis cestujících ve 4:00 směr Horažďovice - Kotouň.
 • Opravit světla u (***) v Kotouni, u pana (***) a (***) v Oselcích.
 • Pořezání lip v Kotouni u hospody.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán

Zveřejněno: 04.11.2005