Usnesení z 4.11.2006

Usnesení z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které se konalo v sobotu 4.11.2006 v hasičské zbrojnici v Oselcích.

 

Přítomno:
9. členů zastupitelstva z celkového počtu 9. členů
35 občanů

Zapisovatelka: Eva Pružincová
Ověřovatelé zápisu: Houlík Václav, Panuška Václav

ZO bere na vědomí:

  • Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
  • Složení slibu nových zastupitelů

ZO Schvaluje:

  • Mandátovou, volební a návrhovou komisi: Strnad Jiří, Majer Pavel a Pružincová Eva - 9.hlasy
  • Jednací řád - 9.hlasy
  • Uvolněného starostu - 9.hlasy
  • Přímé hlasování volby starosty - 9.hlasy
  • Starosta obce: Miloslav Cikán - 8.hlasy
  • Místostarosta: Ing.Václav Bumbička - 8.hlasy
  • Místostarosta: Václav Zoubek - 8.hlasy
  • Zřízení výborů:
    Finanční výbor: předseda Roman Koblasa -8.hlasy
    Finanční výbor: členové Petr Jára -8.hlasy, Václav Houlík -8.hlasy
    Kontrolní výbor: předseda Jiří Jirka -8.hlasy
    Kontrolní výbor: členové Václav Panuška -8.hlasy, Petr Bláha -8.hlasy
  • Odměny zastupitelů:
    místostarosta: 2000,-Kč - 9.hlasy
    předseda výboru: 700,-Kč - 9.hlasy
    členové: 350,-Kč - 9.hlasy
  • Usnesení schváleno - 9.hlasy

ZO neschvaluje:

  • -

ZO se ukládá:

  • -

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Houlík Václav, Panuška Václav

Zveřejněno: 04.11.2006