Výroční valná hromada SDH Oselce 2014

Výroční valná hromada SDH Oselce, která se konala 17.1.2014 v klubovně hasičské zbrojnice v Oselce.

Příjemně vytopená, vybílená, nová okna včetně záclon a nová podlaha v kuchyni přivítaly členy i hosty na výroční schůzi. Předseda sboru Zdeněk Lederbuch všechny přivítal a řídil schůzi podle programu. Hostů bylo patnáct. Zprávu o činnosti přečetl starosta sboru. Dílčí zprávu o technice, cvičení a soutěžním sboru přečetl velitel p.Jaroslav Tichý. Zprávu o hospodaření sboru přečetla pokladní Zdeňka Tichá. Čtení zprávy kontrolní a revizní komise pověřil předseda p.Miroslav Eder p.Martina Tichého. Všichni členové i hostě byli v hasičských uniformách, schůze byla dobře připravená a měla úroveň. Sbor má 47 členů z toho 3 ženy. Na VVH byli přijmuti 3 nový členové pí.Dagmar Merašická, pí.Blanka Lálová a p.Marek Šándor. Mnoho členů bylo oceněno od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka a SSH Plzeň- jih. Po schůzi byl dobrý guláš s knedlíkem, který připravili ve SŠ v Oselcích. Roznášení jídel a pití zajišťovali p.Kadič, Strnad a Eder. Po přípitku začala volná zábava s hudbou, zpěvem a tancem. V nočních hodinách bylo další občerstení. V brzkých ranních hodinách se členové i hosté rozešli. Byla to vysilující schůze.