Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje Obec Oselce výroční zprávu za rok 2009 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 • § 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 3
  1. Podání informace k výstavbě kanalizace v Nové Vsi.
  2. Podání informace k výstavbě kanalizace v Kotouni.
  3. Podání informace k ochraně životního prostředí v rámci obce Oselce.
 • § 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • § 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 • § 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena
 • § 18, odst. 1, písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Zveřejněno: 20.1.2010