Zahájení výstavby obchvatu Oselce – Chanovice

Projekt výstavby komunikace III/1882 Oselce – Chanovice v celkové hodnotě téměř 130 mil. korun byl slavnostně zahájen v pondělí 21. dubna v 11 hodin v Nové Vsi u Chanovic.

Projekt výstavby komunikace III/1882 Oselce – Chanovice v celkové hodnotě téměř 130 mil. korun byl slavnostně zahájen v pondělí 21. dubna v 11 hodin v Nové Vsi u Chanovic za přítomnosti náměstka hejtmana Plzeňského kraje Ing. Vladislava Vilímce a radního PK pro oblast dopravy Ing. Miroslava Jaroše, poslanců, senátorů, zástupců dodavatelských firem a okolních obcí.
Investorem historicky první akce financované z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad pod číslem CZ.1.14/1.1.0.0/01.00003 a názvem Silnice III. třídy Oselce - Chanovice je Plzeňský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Starý Plzenec, zhotovitelem je sdružení firem reprezentované akciovou společností SEFIMOTA.
Délka nově vybudovaného úseku činí pět a půl kilometru, z poloviny povede po stávajících pozemních komunikacích, druhou částí je zcela nová silnice na zelené louce. Po dokončení stavby vznikne obchvat Nové Vsi a severní části Chanovic, po okraji areálu společnosti HAAS Fertigbau, s. r. o. Tato společnost, která je největším zaměstnavatelem v okolí, dopravu surovin i výrobků do podnikových hal zajišťuje nákladními vozy, kterých projíždí 120 denně. V dohlednu se toto číslo ještě zvýší. Provoz vedoucí centry obcí je nebezpečný a zcela nevyhovující. Vybudování nové silnice zajistí obyvatelům obcí na Chanovicku lepší životní podmínky a dopravcům odpovídající připojení na silniční síť vyššího řádu.
Poklepem a požehnáním základního kamene bude završeno více než sedmileté úsilí starosty Chanovic Petra Kláska a dalších obcí o zklidnění dopravy v této lokalitě.
Nový obchvat, financovaný z prostředků Evropské unie, propojí krajské silnice Strakonice-Plzeň, Horažďovice-Kasejovice a Horažďovice-Kasejovice. Stavba zasáhne 190 pozemků a vyžádala si stovky jednání s devadesáti českými i zahraničními majiteli a desítkami institucí. Výsledkem jsou kompletní smlouvy o smlouvách budoucích. Obce Oselce, Hradiště a Chanovice za tímto účelem předaly Plzeňskému kraji vlastní pozemky zdarma. Stavba neprochází chráněným územím ani národní přírodní rezervací, navržená trasa obchází dva rybníky Široký a Žabikuch. Předpokládaný termín dokončení nového úseku silnice, je červenec roku 2009.
Oselce, 21. dubna 2008
>> Sylva Heidlerová, AgAkcent, s. r. o, <<