Zastupitelstvo obce Oselce v období 2002 - 2006

Zvolení zastupitelé, jejich funkce a zastoupení ve výborech v období 2002 - 2006 .

Zastupitelé:

Miloslav Cikán - starosta obce
ing.Václav Bumbička
Václav Zoubek
Božena Rašková
Václav Panuška
Jiří Jirka
Roman Koblasa
Pavel Reindl
Olga Vlachová

Finanční výbor:

Olga Vlachová
Václav Zoubek
Pavel Reindl

Stavební výbor:

Jiří Jirka
Miloslav Cikán
Eva Pružincová

Kontrolní výbor:

Roman Koblasa
Václav Panuška
Božena Rašková