Zastupitelstvo obce Oselce v období 2006 - 2010

Zvolení zastupitelé, jejich funkce a zastoupení ve výborech v období 2006 - 2010 .

Zastupitelé:

Miloslav Cikán - starosta obce
ing.Václav Bumbička - první místostarosta
Václav Zoubek - druhý místostarosta
Václav Panuška 
Václav Houlík 
Jiří Jirka
Roman Koblasa
Petr Jára 
Petr Bláha 

Finanční výbor:

Roman Koblasa
Petr Jára
Václav Houlík

Kontrolní výbor:

Jiří Jirka
Václav Panuška
Petr Bláha