Zastupitelstvo obce Oselce v období 2010 - 2014

Zvolení zastupitelé, jejich funkce a zastoupení ve výborech v období 2010 - 2014 .

Zastupitelé:

Miloslav Cikán - starosta obce
ing.Václav Bumbička - první místostarosta
Václav Houlík - druhý místostarosta
Pavel Pechr
Pavel Fedák
Jiří Jirka
Václav Panuška
Jiří Strnad
Pavel Kadič

Finanční výbor:

Pavel Kadič - předseda
Jiří Strnad
Pavel Fedák

Kontrolní výbor:

Jiří Jirka - předseda
Václav Panuška
Pavel Pechr