Zastupitelstvo obce Oselce v období 2014 - 2018

Zvolení zastupitelé, jejich funkce a zastoupení ve výborech v období 2014 - 2018 .

Zastupitelé

Václav Houlík - starosta obce
Václav Panuška - první místostarosta
Pavel Jára - druhý místostarosta
Pavel Kadič
Pavel Pechr
Zdeněk Dovín
Miloslav Cikán
Roman Koblasa
Blanka Lálová

Finanční výbor:

Pavel Kadič - předseda
Blanka Lálová
Zdeněk Dovín

Kontrolní výbor:

Roman Koblasa - předseda
Pavel Pechr
Miloslav Cikán