Zastupitelstvo obce Oselce v období 2018 - 2022

Zvolení zastupitelé, jejich funkce a zastoupení ve výborech v období 2018 - 2022 .

Zastupitelé

Václav Houlík - starosta obce
Pavel Kadič - první místostarosta
Pavel Jára - druhý místostarosta
Pavel Fedák
Miloslav Cikán
Zdeněk Dovín
Roman Koblasa

Finanční výbor:

Miloslav Cikán - předseda
Zdeněk Dovín
Pavel Fedák

Kontrolní výbor:

Roman Koblasa - předseda
Zdeněk Dovín
Pavel Fedák